دل آرامبایگانی

۳۹ مطلب در فروردين ۱۳۸۴ ثبت شده است

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
به خدا قسم از آن روز که در میان شما نشستم
خوار و خفیف گشتم..

                                                                                                                            Tremo e t`amo
                                                                                                                  Disse e piangeva
                                                                                                          Nel buio della sala
                                                                                                Qualcuno rideva
                                                                        Per far torto alla paura
«A questo amore che gia finiva»

۱ نظر ۲۷ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
جهت تصفیه ی روح و کاهش رخوت خیال
نویسنده
برای مدت کوتاهی عازم شاخ آفریقاست!
و اوقات به واکس زدن خاطرات کهنه خواهد گذشت.
۱ نظر ۲۷ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

جمعه, ۲۶ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
نقطه ی قوت نمایشگاه امسال
همبرگرهای زغالی بود که به صورت تضمینی عمل میکرد
۱ نظر ۲۶ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

جمعه, ۲۶ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
*تاریخ تمدن نشان میدهد
خلق هر شاهکاری با نوعی حماقت آغاز شده است.
۴ نظر ۲۶ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
شب عاشقان بیدل ...
۱ نظر ۲۵ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
دریا سکوت کرده و من بغض کرده‌ام
بغض برادرانه‌ای از قهر خواهرش

۲ نظر ۲۵ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ

*از دید من،آدمها دو دسته اند:
آنها که سیر میشوند تا پیر شوند
و
آنها که پـیر میشوند تا سیر شوند...


*از این مترسک های ساختگی و مسخره ی غرفه های رنگین
متنفرم!

*پدیده های انتقال در محیط های متخلخل،
افول ستاره ی استاد!
مرا به نظریه ی کهنه ی خود باز می گرداند که
تعداد آدمهایی که ظرفیت محبت و دوستی و کمک را دارند
به اندازه ی اخلاص آدمها پایین است.

۱ نظر ۲۵ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
در تمام فتنه های تاریخ
یک زن
نقش شیطانی داشته است...
۲۱ نظر ۲۵ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ

شباهت زندگی به یک داستان بی انتها
از قضا
بر حسب اتفاق!
نویسنده در لابه لای نامه های اداری گم می شود!
قهرمان داستان به ناچار  حوصله اش  سر می رود!


                       

۴ نظر ۲۴ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
انگشت هایم خسته از نگارش شوریده های متورم،
خیالهای خوشم
هر روز از اتوبوس شرکت جا می ماند!
۰ نظر ۲۴ فروردين ۸۴ ، ۰۰:۳۰