دل آرامبایگانی

Unknown

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰ ق.ظ

ذاک دعوای و ها انت و تلک الایام ..پ.ن : خدایا ..
توی این همهمه ..
در میان این همه بغض
که روی گلویم نشسته
و با هیچ گلوله ی اشکی
نمی پرد ..
و در این تنهایی محض
که با هیچ حرفی و شعری
نمی شکند ..

تو یاورم باش..
خدایا ..
دوستم داشته باش..

حالا که گذشته ام
در بی خبری و غفلت رفته ..
به مهربانی ات قسم ات می دهم
تنهایم نگذار ..
دوستم داشته باش ..
و به من نظر کن ..

خدایا ..
کی تنهایم گذاشته ای ..
که حالا بار اولم باشد..
به خدا می ترسم..
از روزی که صبح شود
و تو از من راضی نباشی ..
و شبی که فرا برسد
و تو از من رویگردان باشی ..

رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
و علی والدی ..
و ان اعمل صالحا ترضاه
..
و اصلح لی فی ذریتی ..

انی تبت الیک ..
و انی من المسلمین ..
و انی من المسلمین ..
و انی من المسلمین ..

۸۹/۱۱/۱۳